תמחור תפקידים (Job Pricing) בארץ ובחו"ל

מה השכר הרווח של מהנדס DevOps מנוסה? סמנכ"ל מכירות? כיצד נתפס השכר המוצע בארגון בתחום?  מה השכר המוצע בארגונים אחרים בתחום? מה נחשב לשכר גבוה? מה תמהיל התמריצים הנכון לאנשי מכירות?
לעיתים מתעורר צורך נקודתי בקבלת נתוני שכר לתפקיד מסוים בשוק (לדוגמא לצורכי גיוס או שימור של איש מפתח). נתוני סקרים ממוקדים מבוססי נתונים מהארץ ומחו"ל נותנים מענה לצורך זה בדיוק. כל זאת בהסתמך על נתוני Mercer –  חברת הייעוץ הגדולה בעולם בתחומי שכר והטבות הכוללים:

  • בניה של המדגם הרלוונטי לארגון בהתבסס על הנתונים הקיימים בשוק (מתחרים, גודל הארגון, מיקום גיאוגרפי, הגדרת תפקיד ועוד).
  • נתוני שכר (בארץ או בחו"ל) לתפקיד ספציפי.
  • ניתוח המיקום היחסי (אחוזון) ביחס לרמות השכר המקובלות בעיסוק שהוגדר.