שירותי Outsourcing של ניהול שכר והטבות בחברות

שירותי Outsourcing של ניהול שכר והטבות בחברות כוללים מגוון היבטים של פעילות השכר וההטבות, ובכלל זה:

  • קביעת מדיניות בנושאי שכר והטבות.
  • ניתוחי Benchmark.
  • תקשורת והדרכות לעובדים.
  • מענה לפניות עובדים ומנהלים.
  • ניתוחים של עלויות עבודה.
  • פרויקטים של תמריצי מכירות ובונוסים.
  • עיצוב וניהול של תכניות תגמול הוני.
  • ניהול היבטי הפנסיה והביטוח.
  • ניהול ספקים (Stock Administrators, חברות ביטוח, סוכני ביטוח, Relocation Administrators וכדומה).

בהתאם לבחירת הלקוח, השירות יכול לכלול ניהול צוות של עובדי הלקוח ו/או אנליסטים של צבירן. במספר מקרים בעבר, השירות כלל הכשרה שבסיומה עובד פנימי מונה למנהל שכר והטבות של המעסיק. היתרון ללקוח הוא גמישות העסקה (כולל חלקיות משרה) ובעיקר האפשרות לקבל עבור כל אחד מהנושאים להם נדרש הלקוח (תגמול הוני, Relocation, פנסיה וביטוח, סקרי שכר, פעילות בחו"ל ועוד) מומחיות ספציפית ממגוון המומחים של צבירן.