ליווי מעסיקים במו"מ עם ועדי עובדים

אנחנו מאמינים שהבנה לעומק של כלל היבטי השכר וההטבות, היכרות עם ה-Benchmark והבנת המיסוי, דיני העבודה ויחסי העבודה, הם מרכיבים מרכזיים ביכולתו של מעסיק לנהל דיון הגון ואפקטיבי עם נציגי העובדים.
ליווי המעסיקים במו"מ עם ועדי עובדים כולל את ההיבטים הבאים:

  • גיבוש אסטרטגיה למו"מ עם נציגי עובדים.
  • ניהול מו"מ מטעם המעסיק בהסכם קיבוצי ראשון ובחידוש הסכם קיבוצי.
  • ניתוח העלויות של דרישות המגיעות מנציגי העובדים ויצירת כלי סימולציה המאפשרים למעסיק          המנהל מו"מ לדעת בזמן-אמת את העלויות הכרוכות בנושאים הנדונים במהלך המו"מ.
  • יצירת כלי הממחיש לעובדים את ההשלכות של שינויים במדיניות בנושאים כגון בונוסים,                תמריצי מכירות, שינוי מבני שכר וכיוצ"ב.

בדיון המשפטי בתיקים בתחום הנזיקין, בעיקר עקב תאונות, נדרשת לעיתים תכופות חוות דעת מומחה לגבי פוטנציאל ההשתכרות של הצד הנפגע. חוות הדעת מסתמכות על שימוש נרחב בבסיסי הנתונים הייחודיים של צבירן בתחום התגמול וההטבות. ניתוח הנתונים, המסקנות וההמלצות מבוססים על מתודולוגיות סטטיסטיות מוכחות ומסתמכים על התיאוריה, הפרקטיקה ונסיוננו הרב בתחום זה ועל היכרות רחבה ומעמיקה עם שוק העבודה הישראלי. חוות הדעת כוללות גם הופעה בבית המשפט לצורך עדות וחקירה נגדית. במרוצת השנים הכין משרדנו עשרות חוות דעת לקהל נרחב של עורכי דין בתחום הנזיקין.