ליווי מעסיקים במו"מ עם ועדי עובדים

אנחנו מאמינים שהבנה לעומק של כלל היבטי השכר וההטבות, היכרות עם ה-Benchmark והבנת המיסוי, דיני העבודה ויחסי העבודה, הם מרכיבים מרכזיים ביכולתו של מעסיק לנהל דיון הגון ואפקטיבי עם נציגי העובדים.
ליווי המעסיקים במו"מ עם ועדי עובדים כולל את ההיבטים הבאים:

  • גיבוש אסטרטגיה למו"מ עם נציגי עובדים.
  • ניהול מו"מ מטעם המעסיק בהסכם קיבוצי ראשון ובחידוש הסכם קיבוצי.
  • ניתוח העלויות של דרישות המגיעות מנציגי העובדים ויצירת כלי סימולציה המאפשרים למעסיק          המנהל מו"מ לדעת בזמן-אמת את העלויות הכרוכות בנושאים הנדונים במהלך המו"מ.
  • יצירת כלי הממחיש לעובדים את ההשלכות של שינויים במדיניות בנושאים כגון בונוסים,                תמריצי מכירות, שינוי מבני שכר וכיוצ"ב.