חוות דעת משפטיות

בדיון המשפטי בתיקים בתחום הנזיקין, בעיקר עקב תאונות, נדרשת לעיתים תכופות חוות דעת מומחה לגבי פוטנציאל ההשתכרות של הצד הנפגע.חוות הדעת מסתמכות על שימוש נרחב בבסיסי הנתונים הייחודיים של צבירן בתחום התגמול וההטבות. ניתוח הנתונים, המסקנות וההמלצות מבוססים על מתודולוגיות סטטיסטיות מוכחות ומסתמכים על התיאוריה, הפרקטיקה ונסיוננו הרב בתחום זה ועל היכרות רחבה ומעמיקה עם שוק העבודה הישראלי. חוות הדעת כוללות גם הופעה בבית המשפט לצורך עדות וחקירה נגדית. במרוצת השנים הכין משרדנו עשרות חוות דעת לקהל נרחב של עורכי דין בתחום הנזיקין.