גיבוש אסטרטגיית תגמול ומדיניות שכר והטבות

עלות עבודה היא לרוב ההוצאה הגדולה או השניה בגודלה של המעסיק. למרות זאת חברות המקדישות משאבים ניכרים לאסטרטגיית השיווק, המכירות, פיתוח המוצרים וכדומה, במקרים רבים לא מקדישות משאבים להגדרת אסטרטגיית התגמול שלהן. צבירן מסייעת לארגונים לגבש אסטרטגיית תגמול ומדיניות שכר, הטבות ותנאי העסקה שנותנת מענה, בין היתר, לשאלות הבאות:

  • מיצוב השכר וההטבות ביחס לשוק – האם נשלם יותר/פחות מהשוק? באילו נושאים נוביל את השוק    ובאילו נפגר אחריו?
  • לאיזה שוק נכון יהי למעסיק להשוות את עצמו? כיצד נגדיר אותו?
  • מהי השונות שמעסיק מבקש לאפשר בין יחידות עסקיות, מדינות, סוגי עיסוקים, רמות היררכיות    וכדומה?
  • באיזו מידה אמור התגמול להשתנות בהתאם למצב העסקי (Good vs. Bad Times Policy)?
  • כיצד יכול המעסיק להיות אטרקטיבי בעיני מועמדים, בהתחשב בצרכיו העסקיים החזויים (למשל בעיני דור ה-Y).

השירות בנושא זה כולל את פיתוח אסטרטגיית התגמול באופן המציג חלופות ועלותן, ליווי תהליכי קבלת ההחלטות, התקשורת לעובדים ומנהלים והיישום הפרקטי של המדיניות לשכר הבסיס, תכניות הבונוסים והתמריצים, התגמול ההוני, תנאי ההעסקה ועוד.
לצבירן יש ניסיון ויכולת יחודיים לדון בנושאים אלו החל מהרמה האסטרטגית, דרך עיצוב התכניות הספציפיות (בונוס, תגמול הוני, תכנית פנסיונית וכדומה) ועד לרמה התפעולית והאדמיניסטרטיבית. כל זאת, כשהדיון הוא קונקרטי, מבוסס על נתוני השוק הייחודיים אותם צבירן יודעת לספק ומשלב היבטים של יחסי עבודה ותקשורת פנים-ארגונית.