קהילת Total Rewards

רקע

צבירן מבקשת ליצור קהילת WhatsApp של אנשים בתחומי השכר, ההטבות ומשאבי-אנוש בישראל.
מטרות הקהילה יהיו:

 • שיתוף בידע מקצועי על-ידי צבירן ובין חברי הקהילה
 • עדכונים רגולטוריים מצבירן
 • עדכונים מצבירן על מוצרים ושירותים חדשים
 • עדכונים מהתחום המקצועי בעולם
 • פלטפורמה לשיח מקצועי בין חברי הקהילה

כללי הקהילה

כל משתמש בקהילה יקבל בהיכנסו את הכללים הכתובים הבאים:

 • שפה מכבדת בין אדם לחברו וכלפי חברות וארגונים עסקיים.
 • ללא תכנים פוליטיים או תכנים שבמחלוקת ציבורית, למעט בכל הנוגע לתחומי השכר וההטבות.
 • בהתאם לדיני התחרות (בעבר נקרא "הגבלים עסקיים").

דיני התחרות

היות ובין משתתפי הקהילה יתכן ותהיינה חברות מתחרות, יש חשיבות לוודא שהקהילה מתנהלת בהתאם לדיני התחרות ושלא מועבר מידע רגיש תחרותית. מה זה אומר בפועל?

 • אין לשתף מידע לגבי כוונות בעתיד, אלא רק מידע לגבי העבר.
 • אין לשתף במידע שאינו פומבי או שאינו ניתן לזיהוי או איתור בקלות.
 • אין להשתמש בקהילה כדי לקדם שיתוף פעולה בין מתחרים, שכשלעצמו עלול שלא להיות מותר לפי דיני התחרות.

מידע שמעסיק מפרסם לכלל עובדיו (כגון מידע על הטבות ותנאי העסקה), וכמובן מידע המופיע בהצעות עבודה של מעסיק למועמדים חיצוניים להעסקה, או באתר האינטרנט של המעסיק, ייחשב מידע הניתן לזיהוי או איתור בקלות, ולכן מותר לשתף בו.
מידע לא פומבי, כגון השכר הספציפי או תנאי ההעסקה למשרה מסוימת, אסור לשתף בו.
האמור לא מהווה יעוץ משפטי וכל אחד אחראי למעשיו. במקרה של התלבטות בדבר חוקיות-המידע או הנתון שברצונכם לחלוק או לקבל בקהילה, לשם-הזהירות הנכם מתבקשים להיוועץ מראש עם מומחה מתאים טרם הפצת הנתון או המידע. אנא ראו להלן דוגמאות שימחישו את הכללים הללו.

נושאים נוספים

 • כל משתמש יזוהה (בשמו והארגון אליו הוא שייך) ויאושר מראש על-ידי צבירן.
 • ככל הניתן, האדמין של הקהילה ימחק תכנים שאינם עומדים בכללי הקהילה ו/או בהוראות הדין.
 • האדמין של הקהילה יוציא למשך שבוע משתתף שעבר על חוקי הקהילה, לאחר שלוש אזהרות. משתתף שהורחק וימשיך לעבור על הכללים, יורחק לחודש לאחר שתי אזהרות. משתתף שהורחק לחודש ועבר שוב על הכללים, יורחק לתמיד מהקהילה. עם זאת, יחולו כללים מחמירים יותר (בשיקול-דעת האדמין) על מי שעבר על דיני התחרות.
 • במקרים מסוימים הקהילה תחולק לחדרים (למשל חדר העוסק רק בנושאים פנסיוניים).

[1] השיח יתנהל בהתאם לכללי דיני התחרות.

דוגמאות למותר ואסור

בהוראת הרגולטור, החל מינואר 2024 יהא אסור להעביר הפקדות פנסיוניות דרך חשבונות נאמנות. אנחנו משלמים 15,500 ₪ למהנדס תכנה מתחיל.
מי יכול להמליץ על ספק נתוני בנצ'מרק באנגולה? אנחנו שוקלים להפסיק לשלם לקרן השתלמות מעל תקרת המס. האם הנושא עלה גם אצלכם?
מי יכול להמליץ על עו"ד טוב לדיני הגירה בפינלנד? אנחנו מתכוונים להציע לעובדים עוד אופציות בתמורה להפחתה בשכר הבסיס. האם גם אצלכם מתוכנן משהו כזה?
האם ניתן לנצל את כרטיס ה-10Bis בימים שהעובד בחופש? כמה אתם משלמים למתכנת מתחיל?
האם תרצו להשתתף במימון לוביסט לצורך שינוי בחוק שעות עבודה ומנוחה? מי בעד חיסול הטרור?
האם אתם מתקשרים את שווי מענקי האופציות לעובדים בהתאם לערך הכספי או לאחוז מהחברה? כמה משכורות בונוס אתם משלמים לבודקי תכנה?
האם תרצו לקחת חלק בפיתוח משותף של מערכת IT לניהול תכניות Flex Benefits? האם אתם מתכוונים לקצץ את תקציב עליות השכר השנה?
לאור מגיפת הקורונה – כמה ימים בשבוע אתם מאפשרים לעובדים לעבוד מהבית? מי רוצה להצטרף ליוזמה, לפיה חברות ידווחו למעסיק פוטנציאלי מה היה שכרו של העובד שעזב אותן?
האם חייבתם עובדים שהלכו להפגנה דרך המהפיכה המשטרית ביום חופש? מה דעתכם על הצעת הממשלה להפיכה משטרית?
האם אתם מאפשרים לעובדים שלכם להחנות את הרכב בחברה במהלך נסיעה לחו"ל ולא להיות מחויבים בשווי מס? כמה אחוז תמריצי מכירות משולמים למנהלי לקוח בענף הסלולר?