סרטון פנסיוני אישי – סלברייט 2024

נודה לך אם תקדיש/י זמן קצר למילוי המשוב הבא על מנת שנוכל לדייק ולשפר עבורך את הסרטון

שם העובד

שם מנהל ההסדר אליו אתה משויך

האם הצלחת לצפות בסרטון בהצלחה?

עד כמה הסרטון תרם להבנתך את נכסיך הפנסיוניים?

עד כמה המידע המוצג בסרטון ברור ומובן לך ביחס לדוחות אחרים בנושאי ביטוח ופנסיה?

עד כמה הסרטון בעל ערך עבורך?

האם היית רוצה להמשיך ולקבל את הסרטון מידי שנה?

האם בעקבות המידע המוצג בסרטון יש בכוונתך ליצור קשר עם מנהל ההסדר לביצוע שינויים והתאמות בנכסיך הפנסיוניים?

נשמח לקבל הצעות לשיפור הסרטון...

תודה על מילוי השאלון!

סרטון פנסיוני אישי – סלברייט 2024