תעשיה

הסקר מופק אחת לשנה בשיתוף התאחדות התעשיינים. הסקר מקיף כ-80 חברות תעשייתיות בישראל, ובכלל זה חברות בתחום המתכת, הגומי והפלסטיקה, חשמל ועוד.
מדגם הארגונים המשתתפים בסקר כולל מעל ל- 30,000 עובדים בעשרות ארגונים בעלי מגוון מאפיינים וסדרי גודל שונים במגוון תפקידים ועיסוקים.
סקר השכר מהווה כלי ניהולי ממוקד המסייע בתהליכי קבלת החלטות בתחומי השכר וההטבות.
ממצאי הסקר אינם מוצר מדף סטנדרטי, אלא מותאמים בתוכנם עבור כל אחד מהארגונים המשתתפים בסקר ומאפשרים ניתוח נתוני החברה אל מול כלל המדגם, מול קבוצת ייחוס ממוקדת, או מול שניהם. הסקר מנתח את נתוני השכר בכל קשת ומדרג התפקידים המאפיינים את סקטור תעשיית מוצרי הצריכה.
בנוסף, אחת לשנה בינואר מופק מבזק עדכון תקופתי המנתח מגמות עיקריות בתעשייה ובכלל זה: גיוסים, פיטורים, עזיבה רצונית, עדכוני שכר, חלוקת בונוסים ועוד.