הטבות ותנאי העסקה


הנתונים כוללים את מכלול תנאי ההעסקה וההטבות הניתנות לעובד ומהווים מוצר משלים לנתוני השכר.
כך מתאפשרת השוואה שוטפת של מדיניות ההטבות ותנאי ההעסקה למקובל בשוק. הנתונים מדווחים על-ידי המעסיקים ועומדים לרשותם באמצעות מערכת אינטרנטית (SaaS) מאובטחת ומתקדמת המאפשרת, בין היתר:

 • דיווח נתונים online, כולל הסברים והתראות.
 • גישה ל-20 פרקים שונים, כגון, חופשה, תכנית פנסיונית, רכב חברה, שי לאירועים ועוד.
 • אפשרות לחיתוך המדגם לפי סקטור (הייטק, פארמה, מוצרי צריכה וכדומה), גודל חברה, אופי חברה (חברות ציבוריות ופרטיות, שלוחות של חברות זרות וכדומה), חברות מאוגדות ועוד. המערכת מאפשרת גם לבחור Online הגדרת קבוצת מדגם ייחודית למעסיק.
 • הגדרה לכל משתמש של הפריסה הסטטיסטית של הנתונים.
 • הצגה גרפית של הנתונים.

המידע מתעדכן מעת לעת בהתאם למעסיקים חדשים המצטרפים לסקר וכן לעדכון מדיניות שמבצעים מעסיקים קיימים.
מאגר הנתונים כולל נתוניהם של כ-200 חברות, המעסיקות כ-130,000 עובדים. הנתונים כוללים 20 פרקים המקיפים את מכלול הנושאים במדיניות ההעסקה וההטבות:

 1. תכנית פנסיונית
 2. קרנות השתלמות
 3. ביטוחי בריאות ושיניים
 4. סיום העסקה
 5. רכב ונסיעות
 6. שעות עבודה ורישום נוכחות
 7. חופשה, מחלה וחופשת לידה
 8. שעות נוספות, משמרות וכוננויות
 9. הטבות תקשורת
 10. הטבות נוספות (דמי הבראה ועוד)
 11. שי לחגים ואירועים
 12. ארוחות ושירותי הסעדה
 13. מקדמות והלוואות
 14. בונוסים ותמריצי מכירות
 15. תגמול הוני
 16. נסיעות עסקיות לחו"ל
 17. מעבר עובדים מישראל לחו"ל (Relocation)
 18. הדרכה ולימודים
 19. רווחה ומעורבות בקהילה
 20. פרקטיקות משאבי אנוש ומידע על גופי תמך.