תנאי עבודה והטבות

הסקר מתמקד במכלול תנאי ההעסקה וההטבות הניתנות לעובד ומהווה מוצר משלים לסקרי השכר. הסקר מאפשר השוואה שוטפת של מדיניות ההטבות ותנאי ההעסקה למקובל בשוק. המידע מתעדכן במערכת המקוונת (On-Line) של הסקר, מעת לעת בהתאם למעסיקים חדשים המצטרפים לסקר וכן לעדכון מדיניות שמבצעים מעסיקים קיימים.
מאגר הנתונים כולל נתוניהם של כ-176 מעסיקים, המעסיקים כ-130,000 עובדים. הסקר כולל  20 פרקים המקיפים את מכלול הנושאים במדיניות ההעסקה וההטבות:המדגם הינו מגוון וכולל חברות וארגונים במגוון מאפיינים ובסדרי גודל שונים. המערכת מאפשרת ניתוח נתוני החברה אל מול מדגמים בעלי מאפיינים שונים: גודל החברה, תעשייה (הי-טק, מוצרי צריכה, פארמה ועוד), אופי המעסיק (חברה פרטית מקומית, חברה פרטית ציבורית, שלוחה של חברה זרה וכן יצירת מדגם השוואה מיוחד ע”י החברה.

תכנית פנסיונית שי לחגים ואירועים
קרנות השתלמות ארוחות ושירותי הסעדה
ביטוחי בריאות ושיניים מקדמות והלוואות
סיום העסקה בונוסים ותמריצי מכירות
רכב ונסיעות תגמול הוני
שעות עבודה ורישום נוכחות נסיעות עסקיות לחו”ל
חופשה, מחלה וחופשת לידה מעבר עובדים מישראל לחו”ל (Relocation)
שעות נוספות, משמרות וכוננויות הדרכה ולימודים
הטבות תקשורת רווחה ומעורבות בקהילה
הטבות נוספות (דמי הבראה ועוד) פרקטיקות משאבי אנוש ומידע על גופי תמך

המדגם הינו מגוון וכולל חברות וארגונים במגוון מאפיינים ובסדרי גודל שונים. המערכת מאפשרת ניתוח נתוני החברה אל מול מדגמים בעלי מאפיינים שונים: גודל החברה, תעשייה (הי-טק, מוצרי צריכה, פארמה ועוד), אופי המעסיק (חברה פרטית מקומית, חברה פרטית ציבורית, שלוחה של חברה זרה וכן יצירת מדגם השוואה מיוחד ע”י החברה.