תגמול סטודנטים בחברות היי-טק

חלק נכבד מהארגונים בתעשיית ההיי-טק בישראל משלבים בכוח העבודה המועסק על-ידם סטודנטים מתחומי לימוד רלוונטיים (מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעו"נ, כלכלה ועוד).
סקר תגמול הסטודנטים מתבצע אחת לשנה ומתמקד ברמות השכר וסל ההטבות המוצעים לסטודנטים המועסקים בתעשיית ההיי-טק בתחומי לימוד רלוונטיים. הנתונים מוצגים בחתך של תחומי עיסוק בפועל (כגון: פיתוח תוכנה, בדיקות תוכנה, וכו'), תחומי לימוד ושנות לימוד ומאפשרים לארגון לבנות מתווה שכר תחרותי עבור הסטודנטים המועסקים על-ידו.
בנוסף לניתוח רמות השכר, מתייחס הסקר גם לתנאי העסקה והטבות נלוות הניתנים לסטודנטים, ובכלל זה: שעות עבודה ורישום נוכחות, תשלום בגין שעות נוספות, בונוסים, השתתפות בשכר לימוד, קרן השתלמות, רכב חברה, מחשב נייד, טלפון סלולרי, שי לחגים, ביטוח בריאות ועוד.