תגמול הוני בחברות פרטיות

סקר תגמול הוני בחברות הי-טק פרטיות עונה על הצורך במידע על חלוקת אופציות ומניות לעובדים, כלי נפוץ ומשלים לשכר. הסקר כולל ניתוח של מגוון נושאים:

  • סוגי התגמול ההוני הנפוצים (אופציות, מניות חסומות, RSUs וכדומה).
  • מדיניות הענקות: התחלת העבודה והענקות תקופתיות.
  • אוכלוסייה זכאית.
  • גובה התגמול כאחוז מהון המניות.
  • מגוון נושאים נוספים: יעדי ביצוע, דילול מקסימלי, שיקולים בקביעת גובה התגמול, מדיניות הענקה בחו"ל ועוד.
    המידע נאסף במערכת מקוונת (on-line) וכולל פרטים על החברה, אשר מאפשרים ניתוח הנתונים בחתך של סבבי גיוס, חברה בעלת הכנסות, תחום פעילות וכדומה. תוצאות הסקר מתעדכנות מעת לעת בהתאם למעסיקים חדשים המצטרפים לסקר. הסקר מבוצע בשיתוף פעולה עם ESOP מבית אקסלנס, חברת הנאמנות המובילה בישראל המספקת שירותי נאמנות ותפעול לתכניות הטבה הוניות. ESOP היתה שותפה מלאה לגיבוש מתודולוגיית הסקר ותורמת ידע הנדרש, ניסיון בניתוח הנתונים ובקרה על איכות הסקר ומהימנות התוצאות.