תגמול הנהלה בכירה

סקר תגמול הנהלה בכירה עונה על הצורך במידע ספציפי ומדויק לגבי סל התגמול שמקבל הדרג הניהולי הבכיר בארגון.
הסקר כולל ניתוח ברמות השכר וסל ההטבות לדרג ההנהלה הבכירה – דהיינו יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל או מנהל הפעילות בישראל (בארגונים שבסיסם בחו"ל) ודרג המדווחים הישירים למנכ"ל.
רמות השכר מנותחות ברמת כל תפקיד וכוללות ניתוח נתונים גם בחתכים של מחזור הכנסות, מספר מועסקים ואופי החברה: חברה מקומית מול שלוחה של חברה זרה.
סל ההטבות המקובלות לדרג זה כולל מדיניות בונוסים ושיתוף ברווחים, תכניות פרישה, ביטוח, רכב חברה, הסדרי חופשה, ביטוח רפואי, מצנחי זהב ועוד.
פרק מיוחד בסקר מוקדש לתכניות אופציות ותגמול הוני המהוות רכיב משמעותי במתווה ההשתכרות של דרג הניהול הבכיר.
הסקר מבוצע בשיתוף פעולה עם חטיבת הייעוץ של KPMG, אשר סייעה בגיבוש המתודולוגיה של הסקר ושותפה בעיבוד הנתונים בתחום התגמול ההוני והבקרה על איכות הסקר ומהימנות התוצאות.