פארמה, כימיה ומדעי החיים

הסקר הושק בשנת 2006 ומופק מאז אחת לשנה על בסיס המתודולוגיות והידע שנצברו לאורך השנים. הסקר מקיף את מירב הארגונים הפעילים בשוק הפרמצבטי והכימי בישראל, ובכלל זה יצרניות מקומיות של תרופות ותכשירים רפואיים, נציגויות של חברות רב-לאומיות, משווקים של תרופות וציוד רפואי וכן חברות בתחום הכימיה.
מאגר הנתונים כולל 45 ארגונים, המעסיקים כ-15,000 עובדים וכ-220 עיסוקים. מדגם הארגונים המשתתפים בסקר כולל חברות וארגונים במגוון מאפיינים ובסדרי גודל שונים.
ממצאי הסקר אינם מוצר מדף סטנדרטי, אלא מותאמים בתוכנם עבור כל אחד מהארגונים המשתתפים בסקר ומאפשרים ניתוח נתוני הארגון אל מול כלל המדגם, מול קבוצת ייחוס ממוקדת, או מול שניהם. הסקר מנתח את נתוני השכר בכל קשת ומדרג התפקידים המאפיינים תעשיית הפארמה והכימיה.
בנוסף, אחת לשנה בינואר, מופק מבזק עדכון תקופתי המנתח מגמות עיקריות בתעשיית הפארמה והכימיה ובכלל זה: גיוסים, פיטורים, עזיבה רצונית, עדכוני שכר, חלוקת בונוסים ועוד.