סקרי שכר ממוקדים מותאמים להגדרת הלקוח

במסגרת זו אנו ממקדים את שירותינו בביצוע עבודות יעוץ וסקרים לפי דרישה במגוון נושאים בתחום השכר וההטבות ובהתאם לצרכי הלקוח. בתוך כך באים לידי ביטוי יכולותינו המקצועיות, קשרינו הענפים בתעשיות השונות וניסיוננו הרב בתחום זה.
הסקרים הממוקדים מתמקדים בדרך-כלל בנושאים שונים בתחום השכר וההטבות ומשקפים בעיות/דילמות שאיתם הארגון מתמודד ומעוניין לפתור באמצעות סקר ממוקד בארגונים הדומים לו.
דוגמאות לנושאים שנבחנו במסגרת זו: פרקטיקות מקובלות ומדיניות דיווח ותשלום לקבלני משנה בחברות היי-טק, מדיניות העסקה ותגמול של אנשי מכירות, מדיניות רכב חברה בחברות היי-טק בינלאומיות, מדיניות ימי חופשה בחברות הזנק, פרקטיקות תגמול בגין כוננות, תכניות פרישה מרצון של עובדים ותיקים, "מצנחי זהב" לחברי הנהלה בכירה בארגונים גדולים ועוד.