מוצרי צריכה

סקר השכר בתחום מוצרי הצריכה הושק בשנת 2006 ומופק מאז אחת לשנה על בסיס המתודולוגיות והידע שנצברו לאורך השנים. הסקר מקיף עשרות ארגונים הפעילים במגזר מוצרי הצריכה בישראל בתחומי המזון, משקאות, קוסמטיקה, חומרי ניקוי, חשמל ואלקטרוניקה, רכב, שירותים, הפצה, וכו’.
מאגר הנתונים כולל 40 ארגונים, המעסיקים כ-30,000 עובדים וכ-200 תפקידים ועיסוקים. מדגם הארגונים המשתתפים בסקר מגוון מבחינת מאפיינים וסדרי גודל שונים.
ממצאי הסקר אינם מוצר מדף סטנדרטי, אלא מותאמים בתוכנם עבור כל אחד מהארגונים המשתתפים בסקר ומאפשרים ניתוח נתוני הארגון אל מול כלל המדגם, מול קבוצת ייחוס ממוקדת, או מול שניהם. הסקר מנתח את נתוני השכר בכל קשת ומדרג התפקידים המאפיינים את תעשיית מוצרי הצריכה.
בנוסף, אחת לשנה בינואר מופק מבזק עדכון תקופתי המנתח מגמות עיקריות בתעשיית מוצרי הצריכה ובכלל זה: גיוסים, פיטורים, עזיבה רצונית, עדכוני שכר, חלוקת בונוסים ועוד.