טכנולוגיה, היי-טק ומערכות מידע

מתמקד בתעשייה הטכנולוגית בישראל וכולל ארגונים מתחומי הטכנולוגיה, ההיי-טק ומערכות המידע (IT).  הסקר מופק באופן שוטף מאז שנת 1984 ופועל כשירות עסקי עליו מנויים כ-300 ארגונים בארץ.  כבסיס להפקת הסקר נאספים באופן תקופתי נתוני שכר של כל העובדים מכל הארגונים המנויים על הסקר. הנתונים מתקבלים ישירות מהארגונים, ומסתמכים על מערכי השכר הממוחשבים של כל אחד מהם.
מאגר הנתונים העדכני של גיליון הסקר מושתת על נתוניהם של מעל ל-100,000 עובדים בכ-700 תפקידים ועיסוקים. מדגם הארגונים המשתתפים בסקר מגוון וכולל ארגונים במגוון מאפיינים ובסדרי גודל שונים. ממצאי הסקר אינם מוצר מדף סטנדרטי, אלא מותאמים בתוכנם עבור כל אחד מהארגונים המשתתפים בסקר ומאפשרים ניתוח נתוני הארגון אל מול כלל המדגם, מול קבוצת ייחוס ממוקדת, או מול שניהם.
הסקר מנתח את נתוני השכר בכל קשת ומדרג התפקידים המאפיינים את תעשיית ההיי-טק.  בנוסף, אחת לחצי שנה (ינואר ויולי), בין שני מועדי הסקר, מופקים שני מבזקי עדכון תקופתיים המנתחים מגמות עיקריות בתעשייה הטכנולוגית ובכלל זה: גיוסים, פיטורים, עזיבה רצונית, עדכוני שכר, חלוקת בונוסים ועוד.