סקרי שכר והטבות

סקרי השכר וההטבות מאפשרים היכרות מעמיקה עם תחום השכר וההטבות בישראל ובעולם.
נתונים עדכניים המתקבלים ישירות מיותר מ-400 חברות וכוללים למעלה מ-150 אלף רשומות שכר הופכים Data לידע וכלי ניהולי המאפשר מבט פנורמי וניתוח בכל קשת ומדרג התפקידים.

מתודולוגיה
ממצאי הסקר מבוססים אך ורק על נתונים פרטניים שמקורם בארגונים המשתתפים בסקר ולא נכללים בו נתונים שמקורם באנשים פרטיים, חברות השמה או כל מקור חיצוני אחר. מדובר בנתונים עובדתיים המהווים תמונת ראי של השכר המשולם בפועל על ידי הארגונים המשתתפים בסקר. הנתונים שנאספו עוברים תהליך בקרה קפדני ורק לאחר השלמתו נקלטים במערכת המידע הייעודית של הסקר. לאחר השלמת תהליך קליטת הנתונים מתבצע שלב העיבוד שבסיומו מופקים תוצרי הסקר ומופצים לארגונים המשתתפים.

תהליך איסוף הנתונים
נתוני השכר נאספים מכל המשתתפים בסקר במועד אחיד ובפורמט הנקבע מראש. בעת ההצטרפות לסקר מקבלים צוותי משאבי אנוש וחשבי השכר בארגון הדרכה מיועצי צבירן על תהליך איסוף הנתונים בכלל ובהתאמת העיסוקים בפרט. כל העובדים בארגון מסווגים לפי סכמת הגדרות העיסוקים הגנרית, בהתאם למאפיינים כגון היקף התפקיד, מיומנויות וידע מקצועי, מוטת השליטה, ניסיון מקצועי וכדומה. גיליון הנתונים מכיל מידע פרטני על כל אחד מהעובדים (ללא שמות) ולא ממוצעים לעיסוק אלא נתונים כלליים בלבד. המידע כולל פרטים אודות עיסוקו ושנות ניסיונו של כל עובד בארגון ונתונים על שכרו, ובכלל זה שכר בסיס, תשלומים חודשיים קבועים אחרים, רכב חברה (האם קיים, ואם כן האם ניתן בנוסף לשכר או כנגד ויתור על שכר), תשלום ממוצע עבור עבודה בשעות נוספות ומשמרות (תשלום בפועל או גלובלי), תוספות שנתיות (כגון בונוסים, עמלות מכירה ודומיהם), זכאות לקרן השתלמות וכו’. התאמת העיסוקים (Job Matching) הינה אחת מאבני הבניין החשובות ביותר בתהליך איסוף הנתונים ומהווה רכיב קריטי בהכנת הנתונים.

בקרת איכות ותקינות הנתונים
לבקרת האיכות של הקלט ושל הפלט חשיבות מכרעת עבור סקר השכר. לפיכך אנחנו משקיעים מאמצים רבים בכדי להבטיח את רמת האיכות הגבוהה ביותר. כבסיס להכנת הנתונים לסקר ועל מנת להבטיח את תקינות הדיווח ואמינותו אנו מסייעים לחברות בהבנת שיטת הדיווח ובשיבוץ העובדים לעיסוקים הרלוונטיים. בהתבסס על תהליך איסוף הנתונים הקפדני ותהליכי בקרת האיכות המקיפים נחשב המדד של צבירן למקור המידע האמין והמקיף ביותר בכל הנוגע לרמות השכר בישראל.

סודיות וחשאיות
השמירה על סודיות הנתונים ועל חשאיותם מהווה מרכיב חיוני לביצוע התהליך ולהפקת סקר השכר והשירותים הנלווים לו. אנו חתומים על הסכם הדדי לשמירת סודיות מול כל אחת מהחברות המשתתפות בסקר ולפיו אנחנו מחויבים לשמירה מוחלטת של סודיות הנתונים המתקבלים מן החברות; למניעת חשיפה, בכל דרך שהיא, של נתוני החברות; וכן לשמירה על סודיות תוצאות הסקר. מאידך, מתחייבות כל החברות המשתתפות בסקר שהשימוש בממצאיו יהיה אך ורק לצרכים פנימיים של החברה ותוצאות הסקר והמידע שכלול בו לא יחשפו בכל צורה שהיא ולא יועברו לגורמים אחרים.