נתוני שכר והטבות

סקרי השכר וההטבות מאפשרים היכרות מעמיקה עם תחום השכר וההטבות בישראל.
נתונים עדכניים המתקבלים ישירות מיותר מ-400 מעסיקים וכוללים למעלה מ-150 אלף עובדים, הופכים נתונים לידע וכלי ניהולי המאפשר מבט פנורמי וניתוח בכל קשת ומדרג התפקידים.

מתודולוגיה
נתוני השכר של צבירן מבוססים אך ורק על נתונים פרטניים שמקורם במעסיקים המדווחים לצבירן נתונים, ולא נכללים בו נתונים שמקורם באנשים פרטיים, חברות השמה או כל מקור חיצוני אחר. הנתונים שדווחו על-ידי המעסיקים עוברים תהליך בקרה קפדני, ורק לאחר השלמתו נקלטים במערכת המידע הייחודית של צבירן. לאחר השלמת תהליך קליטת הנתונים מתבצע שלב העיבוד שבסיומו מופקים נתוני השכר וההטבות בשוק.

תהליך איסוף הנתונים
נתוני השכר נאספים מכל המעסיקים בפורמט אחיד הנקבע מראש על-ידי צבירן.
בעת רכישת המנוי לנתונים, מקבלים צוותי משאבי אנוש וחשבי השכר בארגון הדרכה מיועצי צבירן על תהליך איסוף הנתונים בכלל וביחס להתאמת העיסוקים בפרט. העובדים בארגון מסווגים לפי סכמת הגדרות העיסוקים הגנרית, בהתאם למאפיינים כגון היקף התפקיד, מיומנויות וידע מקצועי, מוטת השליטה, מיקום היררכי, ניסיון מקצועי וכדומה.
הנתונים המדווחים על-ידי המעסיק מכילים מידע פרטני על כל אחד מהעובדים  ולא ממוצעים לעיסוק או נתונים כלליים.
המידע כולל פרטים אודות עיסוקו ושנות ניסיונו של כל עובד בארגון ונתונים על שכרו, ובכלל זה שכר בסיס, תשלומים חודשיים קבועים אחרים, סטטוס רכב חברה (האם קיים, ואם כן האם ניתן בנוסף לשכר או כנגד ויתור על שכר), תשלום עבור עבודה בשעות נוספות ומשמרות, תוספות שנתיות (כגון בונוסים, עמלות מכירה ודומיהם), זכאות לקרן השתלמות וכו'.
התאמת העיסוקים (Job Matching) הינה אחת מאבני הפינה בתהליך איסוף הנתונים ומהווה רכיב קריטי בהכנת הנתונים.
חשוב לציין, שהנתונים המדווחים לצבירן הם אנונימיים – צבירן אינה אוספת נתונים כגון שם, משפחה, כתובת, טלפון, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מגדר (גבר או אישה) או נתונים אחרים שיש בהם כדי לזהות את העובד.

בקרת איכות ותקינות הנתונים
לבקרת האיכות של הקלט ושל הפלט חשיבות מכרעת. לפיכך אנחנו משקיעים מאמצים רבים בכדי להבטיח את רמת האיכות הגבוהה ביותר. כבסיס להכנת הנתונים ועל מנת להבטיח את תקינות הדיווח ואמינותו, אנו מסייעים למעסיקים בהבנת שיטת הדיווח ובשיבוץ העובדים לעיסוקים הנכונים.
בהתבסס על תהליך איסוף הנתונים הקפדני ותהליכי בקרת האיכות המקיפים נחשבים נתוני השכר של צבירן למקור המידע האמין והמקיף ביותר בכל הנוגע לשכר בישראל.

סודיות וחשאיות
השמירה על סודיות הנתונים ועל חשאיותם מהווה מרכיב חיוני לביצוע התהליך ולהפקת נתוני השכר.
אנו חתומים על הסכם הדדי לשמירת סודיות מול כל אחד מהמעסיקים המדווחים לנו נתונים, ולפיו אנחנו מחויבים לשמירה מוחלטת של סודיות הנתונים המדווחים לנו ולמניעת חשיפה, בכל דרך שהיא, של נתוני המעסיקים.
מאידך, מתחייבות כל החברות המנויות לשירות השכר שהשימוש בממצאיו יהיה אך ורק לצרכים פנימיים של המעסיק, ותוצאות ומידע המסופקים בשירות נתוני השכר לא יחשפו בכל צורה שהיא ולא יועברו לגורמים אחרים.
בנוסף להתחייבות חוזית לשמירת סודיות, אנחנו מיישמים מגוון רחב של אמצעים על מנת לשמור בקפדנות על סודיות הנתונים המדווחים לנו:

  • צבירן מוסמכת בתקן ISO27001 שהוא התקן המוביל בעולם באבטחת מידע, ולשם כך עוברת ביקורת אבטחת מידע שנתית.
  • הנתונים מוצפנים, הן באחסנה והן בשידור.
  • המערכות של צבירן עברו בהצלחה מבחני חדירות (Penetration Tests).
  • עובדי צבירן חתומים על התחייבות קשוחה וקפדנית לשמירת סודיות.
  • הגישה לנתוני השכר וההטבות המדווחים על-ידי המעסיקים הנה ממודרת ורק עובדי צבירן ספציפיים העוסקים בעיבוד הנתונים מקבלים הרשאה לנתונים.

וכן אמצעים נוספים שאנו שומרים בחשאיות.