Aequitas

Aequitas מבית צבירן מאפשרת למעסיקים לבצע את הניתוחים ולהפיק את הדוחות הנדרשים בנושא שוויון מגדרי (השוואת שכר בין גברים לנשים) בהתאם להוראות החוק בישראל (תיקון 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996).
כשלב מקדים לשימוש במערכת, הארגון טוען את נתוני השכר בפורמט מוגדר מראש.
המערכת מסייעת בתהליך בחינת הוגנות השכר בין גברים לנשים בצורה גמישה ופשוטה:

 • ניתן לפלח את הארגון בהתאם לכל נתון שיוזן למערכת (יחידה עסקית, ישות משפטית, דרג, משפחת עיסוקים, תפקיד, קבוצת ותק וכדומה).
 • ניתן לפלח את הארגון בהתאם למודל צבירן, לפי תחום, משפחה, דרג ותפקיד.
 • הפקת שלושת הדוחות הנדרשים על-פי חוק: הדוח הפנימי, הדוח הפומבי והדוח לעובד.
 • הדוחות זמינים בשתי גרסאות: גרסה מעוצבת לפי דרישות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה וגרסה מיוחדת של צבירן.
 • הדוח הפנימי הוא אינטראקטיבי ומאפשר לבצע חיתוכים שונים וכן Zoom-In עד לרמת העובד הבודד. כמו כן, ניתן לבצע ניתוח שכר גברים ונשים לפי CompRatio.
 • אפשרות להורדת הדוחות כקבצי PDF וכקבצי אקסל.
 • דוח אישי לעובד – אפשרות להגדרת שמות קבצי ה-PDF של הדוחות לעובדים באמצעות הנתונים שייטענו עבור כל עובד וביצוע Download אוטומטי לפי תיקיות של שיוך ארגוני, לפי דרג וכדומה.
 • ניתן להפיק את הדוחות עם שם ולוגו של החברה וכן להוסיף הסברים שונים לדוחות ברמת חברה.

מה עוד חשוב לדעת על המערכת?

 • כדי לשמור על הנתונים הרגישים המערכת מותקנת אצל הלקוח (לא בענן).
 • שום מידע אינו עובר לצבירן. למעשה המערכת פועלת ללא חיבור לאינטרנט.
 • הנתונים במערכת מוצפנים.
 • המערכת זמינה בשפה העברית.
 • המנוי למערכת ל-12 חודשים מלאים.
 • היות וטעינת הנתונים מתבצעת באקסל ע"י הארגון – אין מגבלה לטעון נתונים מכל מערכת משאבי אנוש או מערכת שכר.

במסגרת רכישת מנוי למערכת, תוכלו לקבל גם ייעוץ וסיוע בהכנת הנתונים בהתאם לדרישות החוק (בתשלום נוסף).
לתיאום הדגמה של מערכת Aequitas צרו אתנו קשר.