תגמול נדחה (Deferred Compensation)

שוק העבודה מתאפיין בשנים האחרונות בשינויים רבים, וגוברים הצורך והקושי לתכנן תקציב ארוך טווח לעת פרישה. אנו מציעים מודל ייחודי המאפשר הפקדה של חלק מההכנסות בהווה (בונוסים והפקדות מעסיק לקרן השתלמות מעל התקרה הפטורה ממס) לקרן עתידית אשר תעמוד לרשות העובד במועד סיום יחסי עובד מעביד (לאו דווקא בגיל הפנסיה) כחלק מהסדר הפרישה של העובד. פעולה זו תאפשר לעובד הגדלה משמעותית של ההכנסה העתידית והטבות מס ללא פגיעה ברכיב ההפקדות הפנסיוניות (פיצויים, תגמולים, קרן השתלמות).
התוכנית מאפשרת:

  • הוראה על הקצאה קבועה של חלק מהשכר החודשי לפי המדרגות : 10%, 20%, 30%.
  • הקצאה חד פעמית של הבונוסים לפי המדרגות הבאות 100% , 50% .
  • הוראה שנתית להפקדות מעסיק לקרן ההשתלמות מעל התקרה הפטורה ממס.
  • הוראה שנתית להפקדות מעסיק לתגמולים ולפיצויים מעל התקרה הפטורה להפקדות פיצויים (תקרה אחת בלבד מעל תקרת השכר הפטורה להפקדות פיצויים).