יעוץ שוטף למעסיקים בניהול תכנית פנסיונית

בעוד הטבות פנסיה וביטוח ריסק הן ההטבות היקרות ביותר מבחינה כספית, ועל אף שהנושא קשור בעתיד הפיננסי של עובדים, נושא זה מנוהל לעיתים רבות על "טייס אוטומטי". בעיני אנשי משאבי האנוש, נושא זה נתפס לעתים קרובות כמסובך ומבלבל, והרגולציה המשתנה ללא-הרף הופכת אותו לאף קשה יותר למעקב.
צבירן מציעה למעסיקים יעוץ מתמשך המסייע בניהול תכניות חשובות אלו, ומכסה את הנושאים הבאים:

 • פנסיה (קרנות פנסיה, קופות גמל, ומוצרי ביטוח מנהלים).
 • ביטוח חיים.
 • ביטוח אובדן כושר עבודה.
 • קרן השתלמות (כלי חסכון לטווח בינוני הייחודי לישראל, ומציע הטבות מס משמעותיות).

 

יחד נפעל לגיבוש תכנית עבודה המכסה מגוון היבטים, כגון:

 • הגדרת מדיניות ארגונית פנסיונית כוללת בהתייחס לשינויים ברגולציה, במיסוי ובשוק הפנסיוני. לרבות עדכונים שוטפים של הצוותים המקצועיים, הדרכות וניירות עמדה.
 • בניית מודלים חדשניים מותאמים למידות המעסיק ותואמים את השינויים והמגמות (ישיר ודיפרנציאלי).
 • בקרה שוטפת של פעילות מנהל ההסדר, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וגורמים מתפעלים.
 • טיפול ותמיכה בהיבטי תפעול וסליקה בהתאמה לדרישות השינויים הרגולטוריים.
 • עריכת מפרטי שירות (SLA) מול מנהלי ההסדר והיצרנים השונים (חברות ביטוח, קרנות-פנסיה ובתי-השקעות).
 • ניהול תהליך התקשרות ועריכת הסכמים עם חברות ביטוח, בתי השקעות ומנהלי הסדר ככל שיידרש.
 • עיצוב מחדש של תהליך הייעוץ והנגשת המידע הפנסיוני לעובד.
 • שיפור תנאים בהסדרים קיימים (דמי ניהול, עלויות ביטוח, הרחבות והגדרות ביטוחיות) תוך ניסיון לבנות מודלים חדשניים התואמים את השינויים בשוק וברגולציה.
 • סיוע בכל נושא התקשורת לעובדים לרבות הכנת מסמכי תקשור והרצאות לעובדים.