יעוץ שוטף למעסיקים בניהול תכנית פנסיונית

יחד נפעל לגיבוש תכנית עבודה הכוללת בין השאר את הנושאים הבאים :

  • הגדרת מדיניות ארגונית פנסיונית כוללת בהתייחס לשינויים ברגולציה, במיסוי ובשוק הפנסיוני. לרבות עדכונים שוטפים של הצוותים המקצועיים, הדרכות וניירות עמדה.
  • בניית מודלים חדשניים מותאמים למידות המעסיק ותואמים את השינויים והמגמות (ישיר ודיפרנציאלי).
  • בקרה שוטפת של פעילות מנהל ההסדר, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וגורמים מתפעלים.
  • טיפול ותמיכה בהיבטי תפעול וסליקה בהתאמה לדרישות השינויים הרגולטוריים.
  • עריכת מפרטי שירות (SLA) מול מנהלי ההסדר והיצרנים השונים (חברות ביטוח, קרנות-פנסיה ובתי-השקעות).
  • ניהול תהליך התקשרות ועריכת הסכמים עם חברות ביטוח, בתי השקעות ומנהלי הסדר ככל שיידרש.
  • עיצוב מחדש של תהליך הייעוץ והנגשת המידע הפנסיוני לעובד.
  • שיפור תנאים בהסדרים קיימים (דמי ניהול, עלויות ביטוח, הרחבות והגדרות ביטוחיות) תוך ניסיון לבנות מודלים חדשניים התואמים את השינויים בשוק וברגולציה.
  • סיוע בכל נושא התקשורת לעובדים לרבות הכנת מסמכי תקשור והרצאות לעובדים.