יעוץ בנושא ביטוח בריאות

אנו רואים את תחום ביטוחי הבריאות כחלק אינטגרלי מתחום השכר וההטבות.
מרבית המעסיקים מגודל בינוני ומעלה מעניקים הטבה של ביטוח בריאות לעובדיהם.
עם זאת, עולם ביטוח הבריאות הינו עולם דינמי, כפוף לרגולציה משתנה, המחייב התמחות, על מנת להעניק לעובדים ולמשפחתם את מירב הכיסוי הביטוחי בתקציב נתון.
כיועצי הבריאות של המעסיק, נבנה בשיתוף פעולה את התוכנית המתאימה ביותר לארגון, תוך התחשבות בבנצ'מרק, בסל ההטבות הכולל של המעסיק, באסטרטגיית התגמול ובהתאם לתקציב הניתן.
השירות המוצע על ידינו כולל בין היתר:

 • התאמת תכנית הבריאות למטרות המעסיק ולתקציב (ביטוח קולקטיבי מול ביטוח פרטי, היקף הכיסוי הביטוחי, תהליכי חיתום רפואי, מודל השירות לעובדים וכדומה).
 • יצוג המעסיק וניהול מו"מ עם חברת-הביטוח, עבור פוליסה חדשה ובשלב התאמת הפרמיה / חידוש ההסכם.
 • הגדרת מדיניות המעסיק (אוכלוסיית עובדים זכאית, כיסוי לבני-משפחה, גילום המס בגין ההטבה וכדומה).
 • תקשורת לעובדים (הדרכות לעובדים, מצגת ומסמך שאלות ותשובות וכדומה).
 • שירות ישיר לעובדים שינתן על ידינו ו/או שירות סוכן ביטוח.
 • הגדרה של מפרט השירות מול סוכן הביטוח וביצוע בקרות על יישומו.
 • מתן חוו"ד וליווי מבוטח בגין תביעות מורכבות המצריכות ליווי מקצועי, וכן בקרה על תביעות הנדחות על-ידי חברת-הביטוח.
 • ניתוח דו"ח תביעות ודו"ח רווח והפסד המגיע מחברת הביטוח.
 • הכרעה כבורר במחלוקות מול חברת הביטוח.
 • הגדרת מפרטי שירות ומו"מ על מחירי בדיקות סקר לעובדים.
 • עדכונים רגולטוריים ועדכוני שוק שוטפים.