פנסיה וביטוח

העולם הפנסיוני עובר טלטלה אשר מציבה בפני המעסיקים והעובדים אתגרים רבים ובעלי משמעות על עתידם הכלכלי. הצרכים של האדם ומאפייני תקופת העבודה בה חוסכים לפנסיה השתנו, כל זה מוביל להבנה שיסודות העולם הפנסיוני הישן אינם מתאימים עוד.
ההנחיות הרגולטוריות של השנים האחרונות בישראל מתיישרות עם מגמות בינלאומיות המובילות להתנהגות ערכית ואחראית ולייסוד מתודות עבודה המחייבות התנהלות חדשה והיערכות מצד כל השחקנים לרבות המעסיקים.
צבירן מציעה שינוי תפיסה, שעיקרה ראיית העתיד הפנסיוני כחלק בלתי נפרד מההווה הכלכלי של העובד. צבירן נותנת בידי המעסיק פתרונות וכלים המסייעים לו לכונן הסדר פנסיוני מפעלי אופטימאלי תוך התייחסות לכללי הרגולציה המשתנים. כל זאת, תוך התייחסות לאתגרים הפנסיוניים והפתרונות המותאמים לכל עובד ועובד.
החזון של צבירן הוא לחבר את תחום הטבות השכר אל הפנסיה על מנת לאפשר עתיד פיננסי טוב יותר לעובדים ולייצר סטנדרט חדש של שירות, אמינות ושקיפות בעולם בו אינטרסים זרים מעוותים את טובת העובד והמעסיק.
הצוות המקצועי והמיומן מביא עימו ניסיון מצטבר ,היכרות והבנה מעמיקה בעולמות השכר והפנסיה. צבירן ייחודית בכך שביכולתה ליצור אינטגרציה של פתרונות גלובליים איכותיים ומבודלים בעולם השכר, ההטבות והפנסיה.